LH báo giá: 0916 795 311
Search

 Ban lãnh đạo

Công ty TNHH TM XD Công Nghiệp Nhật Hoa (IC&T)
được thành lập, phát triển và điều hành bởi một ban lãnh đạo có tầm nhìn và là những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động của công ty. Trải qua quá trình tu nghiệp ở nước ngoài và nhiều năm kinh nghiệm thực tế, ông Bùi Khắc Hào - Giám đốc công ty, đã từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu IC&T trên thị trường.