LH báo giá: 0963978077
Search

Nhật Hoa - Giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn: IC&T mang công nghệ và sản phẩm tiên tiến đến với khách hàng.
Sứ mệnh: IC&T luôn coi chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển.

Mục tiêu: Trở thành một trong những nhà chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng và Công nghiệp tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi:

  • Định hướng Khách hàng là nền tảng cho mọi hoạt động.
  • Kết hợp hài hòa giữa lợi ích Khách hàng và lợi ích Doanh nghiệp, lợi ích cá nhân với lợi ích động đồng.