LH báo giá: 0963 978 077
Search

Danh sách các dự án Nhật Hoa đã thực hiện

STT

DỰ ÁN

HẠNG MỤC THI CÔNG

NĂM

1

Sato Vietnam Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng,  sàn vinyl.

2005

2

Vietnam National Treasury

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2005

3

NOK Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2005

4

175 Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2005

5

ASTI ELECTRONICS CORPORATION

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2005

6

COLGATE-PALMOLIVE

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2005

7

NITO DENKO ELECTRONICS FACTORY

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2005

8

MEIWA VIETNAM FACTORY

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2005

9

UONG BI 300 MW EXTENSION POWER PLANT

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng và sàn vinyl chống tĩnh điện

2005

10

YEAR 2000 ( stage1)

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2006

11

POU SUNG VIET NAM FACTORY

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

12

DONAFRANCE CEMENT FACTORY

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

13

108 Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

14

103 Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

15

VIETTEL Office Building

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

16

Control Room at Hanoi monitoring center – Ministry of Public Security

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

17

Vietnamnet -Synthesize data center

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

18

NATIONAL CONVENTION CENTER

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng, sàn vinyl và thảm viên

2006

19

CHENGYANG Paper Mill

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

20

Control Room – 14A Lang Ha  Building

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

 

 

 

 

21

Moc Dai Co.,ltd

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

22

SPT – SAIGON POSTEL

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

23

WATABE Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

24

Chanh Duong Paper Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

25

S.PHONE  Building

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

26

TAN SON NHAT Airport

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

27

PANASONIC Factory ( stage 1)

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2006

28

NCI Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2006

29

SAKATA Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng và thảm viên

2006

30

ORION Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

31

TAN DINH Substation

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

32

BEN THANH Substation

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

33

KANEKA Pharmacy Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt sàn vinyl

2006

34

SAI GON BEER Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2006

35

HCM city Eyes Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt sàn vinyl kháng khuẩn

2006

36

YEAR 2000 ( stage2)

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2006

37

PANASONIC Factory ( stage 2)

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2006

38

SHIRASAKI FACTORY

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

39

NISSEI TECHNOLOGY Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

40

Lien Minh Construction & Trading Co.,ltd

Cung cấp và thi công lắp đặt sàn vinyl

2007

41

Ca Mau Gas Power Plan

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

42

SUMITOMO Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

43

SUMITOMO BAKE LITE Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

44

HANTECH Hanoi Technology Co.,ltd

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

45

PENTAX Factory

Cung cấp sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

46

Modun Co.,ltd

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

 

 

 

 

47

FPT CAU GIAY BUILDING

Cung cấp và thi công lắp đặt sàn vinyl và thảm viên

2007

48

IQLINK Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl kháng khuẩn

2007

49

Children’s Hospital 1

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

50

FUJIKURA Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

51

ABCD Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

52

DENSHI MARUWA Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

53

DONG BANG Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

54

SAI GON BEER Factory (stage2)

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

55

Can Tho Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl kháng khuẩn

2007

56

MHI Engine Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng và thảm viên

2007

57

OMRON Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

58

Aiden Vietnam Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng, sàn vinyl chống tĩnh điện và thảm viên

2007

59

Lao Cai Post Office

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

60

Vietcombank

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

61

BIDV Bank

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

62

Viettel Da Nang (stage 1)

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

63

Mai Nguyen Corporation

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

64

Richs Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

65

Iriso Vietnam Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2007

66

National Institute of Hematology and Blood Transfusion

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

67

SACOMBANK

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

68

Jabil Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

69

Japanese school

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2007

 

 

 

 

70

Saigon International Expo Center

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2007

71

Rhythum Clean Room

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2007

72

VINA TRUST Building

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

73

HAYAKAWA Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2008

74

Daiwa Vietnam Corporation

Cung cấp FFU (Fan filter unit)

2008

75

YAMAHA MOTOR Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

76

Hyosung substation

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

77

Control room – 25 Lang Ha Building

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

78

Nidec Copal Corporation

Cung cấp thảm viên chống tĩnh điện

2008

79

Hue Pharmacy Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2008

80

Kyoei Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt thảm viên

2008

81

Thai Nguyen Convention Center

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2008

82

NYK Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

83

Danang Technology of Software Center

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

84

Tenma Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt thảm viên

2008

85

Viettel Da Nang (stage 2)

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

86

Obayashi Vietnam Corporation

Cung cấp và thi công lắp đặt Passbox

2008

87

Shimizu Corporation

Cung cấp và thi công lắp đặt Passbox và Airshower

2008

88

Acceleration Center – 108 Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2008

89

Office Building – 14 Thuy Khue

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl và sàn nâng

2008

90

Ha Tay Rural and Technology JSC.

Cung cấp và thi công lắp đặt Passbox và Airshower

2008

91

115 Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2008

92

Vina TPC Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl, sàn nâng

2008

93

TMA Factory – data center

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl chống tĩnh điện

2008

94

ACB Bank

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng

2008

 

 

 

 

    

 

95

Nissho Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl và phòng sạch

2008

96

Fujitsu Factory

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng – sàn nhôm

2008

97

Hanoi French Hospital

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2008

98

Data Center – Yahoo Office

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2008

99

British Council

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl

2008

100

Bidiphar 1 Pharmacy JSC

Cung cấp và thi công lắp đặt Passbox

2008

101

Canon Factory – Que Vo – Bac Ninh

Cung cấp và thi công lắp đặt Stair Nosing & PVC Skirting

2008

102

Hue Zone -  Institute of Hematology and Blood Transfusion

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống sàn vinyl